Conferințele Media Kompass

„Conferinţele Media Kompass” sunt o serie de evenimnete (workshop-uri, conferințe) marca Media Kompass.

Prin intermediul acestor evenimente ne propunem să creăm o platformă de discuţii în vederea identificării unor soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor stringente cu care se confruntă sistemul de sănătate din România.

Creșterea încrederii între toţi factorii implicaţi sau cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de criză, oferă soluţia înţelegerii reale a situaţiei și a reprezentării sale corecte faţă de părţile interesate și publicul larg.