SC Media Kompass SRL trebuie să colecteze și să utilizeze anumite informații despre persoane.

Acestea pot include clienți, furnizori, contacte de afaceri, angajați și alte persoane cu care organizația are o relație sau pe care poate fi necesar să îi contacteze.

Această politică descrie modul în care aceste date cu caracter personal trebuie colectate, manipulate și stocate pentru a respecta standardele de protecție a datelor ale companiei – și pentru a respecta legea.

Media Kompass SRL va colecta doar minimul de informații necesare pentru furnizarea serviciului respectiv.

 

De ce există această politică:

Această politică de protecție a datelor asigură că Media Kompass S.R.L.:

 • Respectă legea privind protecția datelor și respectă bunele practici
 • Protejează drepturile personalului, clienților și partenerilor și ale altor persoane
 • Este transparentă legat de modul în care stochează și procesează datele persoanelor
 • Se protejează de riscurile unei încălcări a datelor

Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea online și offline și vă explicăm mai jos modul în care colectăm informații, ce facem cu acestea și ce controale aveți asupra acestora.

Această pagină vă informează despre politicile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați serviciile noastre și opțiunile pe care le-ați asociat cu acele date.

Folosim datele dumneavoastră pentru a furniza și îmbunătăți serviciile noastre. Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu această politică.

 

Domeniul de aplicare al politicii

Această politică se aplică:

Sediului central Media Kompass S.R.L.

Întregului personal Media Kompass S.R.L.

Tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane care lucrează în numele Media Kompass S.R.L.

Se aplică tuturor datelor pe care le deține compania referitoare la persoane identificabile. Acestea pot include:

Numele persoanelor

Adrese de corespondență

Adrese de e-mail

Numere de telefon

și orice alte informații referitoare la persoane fizice

 

Responsabilități

Toți cei care lucrează pentru sau cu Media Kompass S.R.L. are o anumită responsabilitate pentru a se asigura că datele sunt colectate, stocate și manipulate în mod corespunzător.

Fiecare echipă care gestionează datele cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt tratate și prelucrate în conformitate cu această politică și cu principiile de protecție a datelor.

Cu toate acestea, aceste persoane au domenii cheie de responsabilitate:

Conducerea este în cele din urmă responsabilă de asigurarea faptului că Media Kompass S.R.L. își îndeplinește obligațiile legale.

Clienții Media Kompass SRL pot prelucra și datele personale furnizate acestora prin serviciile noastre pentru propriile cerințe. În cazul în care clientul prelucrează datele cu caracter personal în scopuri proprii, această prelucrare se efectuează sub responsabilitatea exclusivă a clientului și va fi guvernată de practicile de confidențialitate ale clientului respectiv. Pentru orice prelucrare de această natură efectuată de client, clientul va fi operatorul de date al acestor date cu caracter personal, iar Media Kompass SRL va fi procesatorul. Media Kompass a încheiat acorduri de protecție a datelor cu fiecare client căruia îi oferim servicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Responsabilul cu protecția datelor are următoarele atribuții:

Menținerea la curent a conducerii cu privire la responsabilitățile, riscurile și problemele legate de protecția datelor.

Revizuirea tuturor procedurilor de protecție a datelor și a politicilor conexe, în conformitate cu un program convenit.

Organizarea de instruire și consiliere în domeniul protecției datelor pentru persoanele care fac obiectul acestei politici.

Tratarea întrebărilor privind protecția datelor de la personal și de la oricine altcineva acoperit de această politică.

Soluționarea cererilor din partea persoanelor fizice pentru a vedea datele pe care Media Kompass SRL le deține (numită și „solicitare de acces a persoanei vizate”),

Verificarea oricăror contracte sau acorduri cu terți care ar putea gestiona datele sensibile ale companiei.

 

Managerul IT este responsabil pentru:

 • asigurarea că toate sistemele, serviciile si echipamentele utilizate pentru stocarea datelor, întrunesc standardele de securitate acceptabile,
 • Efectuarea verificărilor și scanărilor periodice pentru a se asigura că hardware-ul și software-ul de securitate funcționează corect,
 • Evaluarea oricăror servicii terțe pe care compania are în vedere să le utilizeze pentru a stoca sau prelucra date. De exemplu, serviciile de cloud computing.

 

Administratorul este responsabil pentru:

 • Aprobarea oricăror declarații de protecție a datelor atașate comunicărilor, cum ar fi e-mailuri și scrisori,
 • Gestionarea oricăror întrebări privind protecția datelor de la jurnaliști sau de la mass-media, precum ziare,
 • Acolo unde este necesar, colaborarea cu alți angajați pentru a se asigura că inițiativele de marketing respectă principiile protecției datelor.

 

Linii directoare generale pentru personal

 • Singurele persoane care pot accesa datele acoperite de această politică ar trebui să fie cei care au nevoie de ea pentru munca lor.
 • Datele nu trebuie distribuite în mod informal. Când este necesar accesul la informații confidențiale, angajații le pot solicita managerilor lor.
 • Media Kompass SRL va oferi instruire tuturor angajaților pentru a-i ajuta să înțeleagă responsabilitățile lor atunci când manipulează date.

Angajații trebuie să păstreze toate datele în siguranță, luând măsuri de precauție sensibile și urmând instrucțiunile de mai jos.

 • În special, trebuie folosite parole puternice și acestea nu trebuie niciodată partajate.
 • Datele personale nu ar trebui să fie dezvăluite persoanelor neautorizate, fie în cadrul companiei, fie extern.
 • Datele ar trebui să fie revizuite și actualizate periodic dacă se constată că sunt învechite. Dacă nu mai sunt necesare, ar trebui șterse și eliminate.
 • Angajații ar trebui să solicite ajutor managerului lor sau responsabilului cu protecția datelor dacă nu sunt siguri cu privire la vreun aspect al protecției datelor.

 

Stocarea datelor

Aceste reguli descriu cum și unde ar trebui stocate în siguranță datele. Întrebările despre stocarea datelor în siguranță pot fi adresate managerului IT, operatorului de date sau responsabilului cu protecția datelor.

Când datele sunt stocate pe hârtie, acestea trebuie păstrate într-un loc sigur, unde persoanele neautorizate nu le pot vedea.

Aceste linii directoare se aplică, de asemenea, datelor care sunt de obicei stocate electronic, dar care au fost tipărite din anumite motive:

 • Când nu sunt în uz, hârtia sau fișierele trebuie păstrate într-un sertar încuiat sau într-un dulap încuiat.
 • Angajații trebuie să se asigure că hârtia și tipăriturile nu sunt lăsate acolo unde le-ar putea vedea persoane neautorizate, de exemplu pe o imprimantă.
 • Tipăririle de date ar trebui să fie tocate și eliminate în siguranță atunci când nu mai sunt necesare.

Când datele sunt stocate electronic, acestea trebuie protejate împotriva accesului neautorizat, ștergerii accidentale și încercărilor de hacking rău-intenționat:

 • Datele ar trebui protejate prin parole puternice care sunt schimbate în mod regulat și niciodată distribuite între angajați.
 • Dacă datele sunt stocate pe suporturi mobile (cum ar fi un CD sau DVD), acestea ar trebui să fie păstrate în siguranță, atunci când nu sunt utilizate.
 • Datele trebuie stocate numai pe unități și servere desemnate și trebuie încărcate numai pe servicii de cloud computing aprobate.
 • Serverele care conțin date personale ar trebui să fie amplasate într-o locație sigură, departe de spațiul general al biroului.
 • Datele trebuie să aibă copii de siguranță efectuate frecvent. Respectivele copii de siguranță ar trebui testate în mod regulat, în conformitate cu procedurile standard de backup ale companiei. Utilizarea serviciilor cloud și a centrelor de date va asigura backup-uri automate acolo unde este posibil.
 • Toate serverele și computerele care conțin date trebuie protejate de un software de securitate aprobat și de un firewal

 

Utilizarea datelor

Datele cu caracter personal nu au nicio valoare pentru Media Kompass SRL, cu excepția cazului în care compania le poate folosi. Cu toate acestea, atunci când sunt accesate și utilizate datele cu caracter personal, acestea pot prezenta cel mai mare risc de pierdere, corupție sau furt:

 • Atunci când lucrează cu date personale, angajații trebuie să se asigure că ecranele computerelor lor sunt întotdeauna blocate atunci când sunt lăsate nesupravegheate.
 • Datele cu caracter personal nu trebuie distribuite în mod informal.
 • Datele trebuie criptate înainte de a fi transferate electronic. Managerul IT poate explica cum să trimită date către contacte externe autorizate.
 • Datele cu caracter personal nu trebuie transferate niciodată în afara Spațiului Economic European, cu excepția cazului în care legea impune acest lucru.

Întotdeauna accesați și actualizați copia centrală a oricăror date.

 

Acuratețea datelor

Media Kompass SRL va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele sunt păstrate corecte și actualizate.

Cu cât este mai important ca datele personale să fie corecte, cu atât efortul depus de Media Kompass S.R.L. pentru a asigura auratețea acestora trebuie să fie mai mare.

Este responsabilitatea tuturor angajaților care lucrează cu date să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că sunt păstrate cât mai exacte și actualizate posibil.

 • Datele vor fi păstrate în câte locuri sunt necesare. Personalul nu ar trebui să creeze seturi de date suplimentare inutile.
 • Personalul ar trebui să profite de orice ocazie pentru a se asigura că datele sunt actualizate.
 • Media Kompass SRL va facilita pentru persoanele vizate actualizarea informațiilor pe care Media Kompass SRL le deține despre acestea.
 • Datele trebuie actualizate pe măsură ce sunt descoperite inexactități.

.

Solicitări de acces ale persoanei vizate

Toate persoanele care fac obiectul datelor cu caracter personal deținute de Media Kompass SRL au dreptul să:

 • Întrebe ce informații deține compania despre ei și de ce.
 • Întrebe cum să obțină acces la acestea.
 • Fie informat cum mențină datele actualizate.
 • Fie informat cu privire la modul în care compania își îndeplinește obligațiile de protecție a datelor.

Dacă o persoană fizică contactează compania solicitând aceste informații, acest lucru se numește solicitare de acces a persoanei vizate.

Solicitările de acces ale persoanei vizate de la persoane fizice trebuie făcute prin e-mail, adresate operatorului de date la adresa lor de e-mail. Operatorul de date poate furniza un formular de solicitare standard, deși persoanele fizice nu trebuie să utilizeze acest lucru.

Persoanele fizice nu vor fi taxate pentru prima solicitare de acces la subiect. Operatorul de date va urmări să furnizeze datele relevante în termen de 30 de zile.

Operatorul de date va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane care face o astfel de solicitare înainte de a preda orice informație.

 

Dezvăluirea datelor din alte motive

În anumite circumstanțe, Regulamentul general privind protecția datelor permite divulgarea datelor cu caracter personal agențiilor de aplicare a legii fără consimțământul persoanei vizate.

În aceste condiții, Media Kompass SRL va dezvălui datele solicitate. Cu toate acestea, operatorul de date se va asigura că solicitarea este legitimă, solicitând asistență din partea conducerii și a consilierilor legali ai companiei, acolo unde este necesar.

 

Informarea

Media Kompass S.R.L. își propune să se asigure că persoanele sunt conștiente de faptul că datele lor sunt prelucrate și că înțeleg:

 • Cum sunt utilizate datele
 • Cum să-și exercite drepturile

 

Colectarea și utilizarea informațiilor pentru site-ul Web Media Kompass

Colectăm mai multe tipuri diferite de informații în diferite scopuri pentru a vă furniza și îmbunătăți serviciile.

Tipuri de date colectate:

Date personale – atunci când completați formularul de contact sau navigați

În timpul utilizării serviciilor noastre, vă putem cere să ne furnizați anumite informații de identificare personală care pot fi utilizate pentru a vă contacta sau a vă identifica („Date personale”). Informațiile de identificare personală pot include, dar nu se limitează la:

Adresa de email

Prenumele si numele

Numar de telefon

Cookie-uri și date de utilizare

De asemenea, putem colecta informații despre modul în care serviciile noastre sunt accesate și utilizate („Date de utilizare”). Aceste date de utilizare pot include informații precum adresa protocolului de internet al computerului dumneavoastră (de exemplu, adresa IP), tipul browserului, versiunea browserului, paginile site-ului nostru web pe care le vizitați, ora și data vizitei dumneavoastră, timpul petrecut pe acele pagini, unic identificatorii dispozitivului și alte date de diagnosticare.

 

Date de Tracking & Cookies

Folosim cookie-uri și tehnologii similare de urmărire pentru a urmări activitatea de pe site-ul nostru și pentru a păstra anumite informații.

Cookie-urile sunt fișiere cu cantități mici de date care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise browserului dumneavoastră de pe un site web și stocate pe dispozitivul dumneavoastră Tehnologiile de urmărire utilizate sunt, de asemenea, beacon-uri, etichete și scripturi pentru colectarea și urmărirea informațiilor și pentru îmbunătățirea și analiza site-ului nostru web.

Puteți instrui browserul dumneavoastră să refuze toate cookie-urile sau să indice când este trimis un cookie. Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza unele porțiuni ale site-ului nostru web.

 

Exemple de cookie-uri pe care le folosim:

Cookie-uri de sesiune. Folosim cookie-uri de sesiune pentru a opera site-ul nostru.

Cookie-uri de preferință. Folosim cookie-uri de preferință pentru a ne aminti preferințele și diversele setări.

Cookie-uri de securitate. Folosim cookie-uri de securitate în scopuri de securitate.

 

Utilizarea datelor

Media Kompass SRL utilizează datele colectate în diferite scopuri:

Pentru a furniza și întreține serviciile noastre

Pentru a vă informa despre modificările serviciilor noastre

Pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciilor noastre atunci când alegeți să faceți acest lucru

Pentru a oferi asistență și asistență clienților

Pentru a oferi analize sau informații valoroase, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile

Pentru a monitoriza utilizarea serviciilor noastre

Pentru a detecta, preveni și aborda probleme tehnice

 

Transferul datelor

Informațiile dumneavoastră, inclusiv datele personale, nu vor fi transferate către o terță parte sau în afara României fără consimțământul dumneavoastră anterior.

Dacă vă aflați în afara României și alegeți să ne furnizați informații, vă rugăm să rețineți că transferăm datele, inclusiv datele cu caracter personal, în România și le procesăm aici.

Consimțământul dumneavoastră la această politică de confidențialitate, urmat de transmiterea acestor informații, reprezintă acordul dumneavoastră asupra transferului respectiv.

Media Kompass SRL va lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate și nu va avea loc transferul datelor dumneavoastră personale către o organizație sau o țară, cu excepția cazului în care există controale adecvate, inclusiv securitatea a datelor dumneavoastră și a altor informații personale.

 

Divulgarea datelor

Cerinte legale

Media Kompass SRL poate dezvălui datele dumneavoastră personale numai cu bună-credință, dacă o astfel de acțiune este necesară pentru:

Pentru a respecta o obligație legală

Pentru a proteja și apăra drepturile sau proprietatea Media Kompass SRL

Pentru a preveni sau a investiga eventuale nelegiuiri legate de serviciile noastre

Pentru a proteja siguranța personală a utilizatorilor serviciilor noastre sau a publicului

Pentru a proteja împotriva răspunderii legale

 

Cum puteți accesa / corecta / șterge datele dumneavoastră personale?

În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a solicita accesul la o copie a datelor dumneavoastră personale sau de a solicita rectificarea, actualizarea sau eliminarea completă a datelor dumneavoastră personale. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale de către noi din motive legitime. La cerere, vă vom furniza o copie a acestor informații. Vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă dacă doriți să primiți o copie a datelor dumneavoastră personale deținute de noi: protectiadatelor@mediakompass.ro

 

Securitatea datelor

Securitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dar nu uitați că nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. În timp ce ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora.

 

Link-uri către alte site-uri

Serviciile noastre pot conține linkuri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă faceți clic pe un link către o terță parte, veți fi direcționat către site-ul terței părți. Vă sfătuim cu tărie să revizuiți Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

Nu avem control și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terțe.

 

Confidențialitatea copiilor

Serviciile noastre nu se adresează nimănui cu vârsta sub 18 ani („Copii”).

Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la nimeni sub vârsta de 18 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că copilul dumneavoastră ne-a furnizat date personale, vă rugăm să ne contactați. Dacă suntem informați sau aflăm că am colectat date personale de la copii fără verificarea consimțământului părinților, luăm măsuri pentru a elimina aceste informații de pe serverele noastre.

 

Modificări aduse acestei politici de confidențialitate

Media Kompass își poate actualiza din când în când Politica de confidențialitate. Noua politică de confidențialitate va fi postată pe această pagină dacă apar astfel de actualizări.

Vă sfătuim să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pentru orice modificare. Modificările aduse acestei politici de confidențialitate sunt în vigoare atunci când sunt postate pe această pagină.

 

Contactați-ne

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor prin e-mail: protectiadatelor@mediakompass.ro