(versiunea 01, publicată în 08.12.2020)

 1. În condițiile în care nu se vor înscrie cel puțin 15 participanți pentru o instruire, aceasta va fi reprogramată.
 2. Tariful de participare include:
  1. Participarea la instruire
  2. Suportul de curs
  3. Certificatul de participare individual
  4. Două pauze de cafea (în cazul în care instruirea nu se desfăşoară online)
  5. Masa de prânz (în cazul în care instruirea nu se desfăşoară online)
 3. Anularea înscrierii deja efectuate se poate face printr-un e-mail trimis pe adresa instruire@mediakompass.ro, cu cel târziu 5 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea sesiunilor de instruire, caz în care toate cheltuielile vor fi rambursate. În cazul în care anularea se face într-un interval de timp mai scurt, va fi percepută o penalizare de 50% sau va trebui desemnat un înlocuitor
 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Prestatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participantului la curs pentru înscrierea acestuia la cursul ce face obiectul prezentului contract și pe platformele asociate pe care Participantul va desfășura cursul, exclusiv în scopul îndeplinirii contractului. La expirarea termenelor prevăzute în contract, Prestatorul va șterge datele personale ale Participantului, mai puțin cele prevăzute în prezentul contract, care vor fi păstrate în acord cu termenele impuse de legislația română în domeniul păstrării contractelor. Ulterior acestui termen și aceste date cu caracter personal vor fi șterse.

4.2. La opțiunea Participantului, prestatorul poate păstra datele personale de contact ale Participantul timp de 1 an calendaristic, strict în scopul informării (prin e-mail) privind sesiunile ulterioare de instruire organizate de Media Kompass, acordul fiind acordat bifând ultima căsuță din Formularul de înscriere.

4.3. Participantul beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus nici unei decizii individuale automate, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a fi șters în acord cu prevederile Regulamentului European 679/2016 (GDPR). În acest sens, cererile scrise, datate și semnate de către persoanele vizate privind exercitarea drepturilor (de acces, stergere, restrictionare, rectificare, portabilitate) pot fi primite de către Media Kompass S.R.L prin e-mail, la adresa: instruire@mediakompass.ro sau expediate pe adresa str. Amidonului nr.28, sector 2, București, Romania, cod postal 023808 si ne obligăm să rectificăm, actualizăm, blocăm, ștergem sau să transformăm în date anonime și să încetăm prelucrarea datelor personale ale solicitantului, în mod gratuit, conform normelor GDPR.

4.4. Participantul declară în mod expres, prin semnarea Formularului de înscriere la curs, că a fost informat în legătură cu prelucrarea datelor și că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile mai sus prezentate.